Dlaczego po alkoholu niektórzy płaczą, a inni są agresywni?

A819A004C3

Alkohol jest obecnie jedną z najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, czyli takich substancji, które mają bezpośredni wpływ na nasz układ nerwowy i mogą prowadzić do głębokich zmian w zachowaniu. Jak pewnie każdy z Was wie, każdy produkt przeznaczony do spożycia, który zawiera więcej niż 0,5% alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, nazywany jest napojem alkoholowym. Dlatego piwa mające 0,5% alkoholu uznawane są za piwa bezalkoholowe. A od czego zależy stężenie alkoholu we krwi? Między innymi od rodzaju wypitego alkoholu i oczywiście jego ilości, ale również od wagi ciała oraz płci, ponieważ kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn upijają się szybciej.

CO ROBI Z NAMI ALKOHOL

Efekt jaki osiągniemy poprzez spożycie alkoholu zależy od bardzo wielu czynników. Nasze subiektywne odczucia uzależnione są między innymi od spożytej dawki. Zwracając jednak uwagę na tzw. tolerancję alkoholową trzeba pamiętać, że nie zawsze ilość łączy się z głębokością upojenia. Zazwyczaj wyróżnia się 3 stopnie upojenia alkoholowego:

  • faza podchmielenia (0,5-1,5 promila)
  • faza upojenia (1,5-25 promila)
  • faza śpiączkowa (powyżej 2,5 promila)

Upojenie alkoholowe zaburza wszystkie czynności psychiczne człowieka. W pierwszej fazie występują między innymi problemy ze sprawnością ruchową i sprawnością intelektualną, obniżenie samokontroli i progu bólu, niezdolność oceny sytuacji czy błędne rozumowanie. W drugiej fazie dochodzi do ewidentnych zaburzeń równowagi, znacznego obniżania się kontroli swojego zachowania i emocji oraz do pobudzenia seksualnego. W fazie śpiączkowej pojawia się wzmożona senność, powyżej 3 promili mogą wystąpić głębokie zaburzenia świadomości, a powyżej 4 promili mamy już do czynienia ze śpiączką i zagrożeniem życia.

Jak już wspomniałam wcześniej, duże znaczenie mają czynniki sytuacyjne lub cechy konstytucjonalne człowieka, dlatego objawy u każdego będą występowały w różnym nasileniu. Jednak generalnie alkohol należy do grupy środków uspokajająco-nasennych, z uwagi na jego wyraźnie usypiające i odprężające działanie.

Dlaczego zatem niektórzy po alkoholu są pobudzeni i zachowują się agresywnie?

Przed Wami bardzo krótka lekcja z neuroanatomii!

mozgfunkcje
źródło: http://www.theaddium.com

Jak widzicie na schemacie, płat czołowy odpowiedzialny jest między innymi za planowanie, podejmowanie decyzji i przewidywanie konsekwencji, popędy czy samokontrolę. Dlatego kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu z większym trudem kontrolujemy emocje, a częściej zdarza nam się działać bez zastanowienia. Nie czujemy się tak silnie ograniczeni normami społecznymi i nie jesteśmy w stanie wyraźnie przewidzieć skutków naszego zachowania. Często mówimy coś, czego później mocno żałujemy lub zachowujemy się w sposób nieadekwatny do sytuacji. Związane jest z tym zjawisko odhamowania. Czyli prościej mówiąc: robimy wtedy rzeczy, do których na trzeźwo nie bylibyśmy zdolni właśnie z obawy przed negatywnymi konsekwencjami.

Jednak nasze pozbawione zahamowań reakcje będą w dużym stopniu zależały od naszej osobowości i wcześniejszych doświadczeń. Stąd na przykład osoby nieśmiałe i wstydliwe będą po alkoholu bardziej zdecydowane i rozmowne. Dokładnie z tego samego powodu osoby, które zazwyczaj są uległe i bezkonfliktowe, pod wpływem alkoholu mogą zacząć zachowywać się agresywnie i awanturniczo.

Processed with VSCOcam with h1 preset

Ogólniej mówiąc, alkohol odsłania tłumione przez nas popędy i sprawia, że nie odczuwamy żadnych zahamowań przed ich pełnym uwolnieniem. To właśnie dlatego jedni wpadają w depresyjny nastrój po spożyciu alkoholu, a inni przyjmują bojowe nastawienie. W normalnym stanie zareagowaliśmy zupełnie inaczej, ponieważ zachowana by była ocena sytuacji, a nasze emocje kontrolowane. W stanie upojenia te funkcje ulegają zaburzeniu, zatem trudniej jest nam się opanować. Podobnie jest z popędem seksualnym, który również może się nasilać wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi. Nie można oczywiście niczego tym tłumaczyć, jednak faktycznie alkohol może sprawić, że bez żadnej refleksji odejdziemy od przyjętych zasad i norm.

Ponieważ wszyscy różnimy się między sobą, różni się też sposób oddziaływania substancji psychoaktywnych na nasze zachowanie. Stąd tak wiele różnych reakcji po spożyciu tej samej substancji.

Kamila Bondos

Przeczytaj koniecznie